AKHİSAR KADIN EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

19 Kas

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde ;2 Aralık 2022 Cuma günü saat 15:00 de Şemsiye (Ragıpbey mahallesi 17 sokak No.1/C) adresinde toplanacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda 9 Aralık cuma günü aynı saat ve yerde toplanacaktır.Tüm üyelerimize duyurulur.

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi
  3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun ibrası
  4. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
  5. Yönetim Kurulunun Önümüzdeki Dönemde yapacağı işlerin okunup karara bağlanması,
  6. Derneğin Simurg’a üye olmasının görüşülüp karara bağlanması ve Simurg delegesinin belirlenmesi
  7. Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyonunun gerçekleştireceği e-Ticaret ve sıcak satış noktalarına İktisadi İşletme olarak katılınması konusunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  8. Dilek ve Temenniler